A typology of social entrepreneurs in bottom-up urban development

Mens, J., Van Bueren, E., Vrijhoef, R., & Heurkens, E. (2021). A typology of social entrepreneurs in bottom-up urban development. Cities. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103066 The emergence of organic planning practices in the Netherlands introduces new, non-conventional, local actors initiating bottom-up urban developments. Dissatisfied with conventional practices and using opportunities during the 2008 financial crisis, these actors aim…

Leren van buitenlandse steden: Het doen van comparatief onderzoek

Erwin Heurkens, 17 December 2020, Master City Developer, Module 7 In order to draw lessons from foreign practices of urban planning and development one needs to comprehend the methodological issues related to international comparative studies and lesson-drawing. Institutional comparisons between cultures, systems and practices making use of institutional models assist in understanding and explaining context-specific…

Revolverende fondsen en gebiedsinvesteringszones: kansrijk, maar niet zonder dilemma’s

Wie zoekt naar ‘nieuwe’ of ‘alternatieve’ instrumenten of arrangementen van financiering, als bruikbare aanvulling op of alternatief voor het bestaande financieringsinstrumentarium, komt vaak uit bij fondsen en GebiedsInvesteringsZones. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens, Wouter Jan Verheul en Tom Daamen onderzoeken de mogelijkheden van deze nieuwe financieringsarrangementen. Uit welke set van regelingen, afspraken en instrumenten bestaat dit…

Gebiedsinvesteringszones: Naar een praktijkexperiment

De Nederlandse verstedelijkingsopgave is na de VINEX-periode nadrukkelijker een transformatie- en verdichtingsopgave geworden. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke eisen ten aanzien van stedelijke gebieden veranderd en meer divers geworden. Dat heeft gebiedsontwikkeling inhoudelijk complexer gemaakt. Mede hierdoor zijn opgaven financieel steeds lastiger haalbaar te maken. Voorgaande problematiek leidt tot een zoektocht naar alternatieve bekostigingsbronnen voor binnenstedelijke…

Interdisciplinary and experiential learning in urban development management education

To understand and deal with real urban development problems, urban planners, designers, and managers need to combine and synthesize a variety of academic and professional knowledge. As our urban challenges grow more complex, learning how to do this effectively becomes ever more important. For educators, this means teaching students how to work in interdisciplinary settings,…

Masterclass Ruimte voor Bedrijven

Erwin Heurkens, Tom Daamen, Fred Hobma, Erik Louw, 8 July 2019, Stadsontwikkeling Rotterdam, Marconitoren Rotterdam For the Municipality of Rotterdam – and City Development (SO Rotterdam) in particular- – we conducted a “Spaced for Companies” research about how to manage the integration of work and living functions within the existing city. Through co-organising several interactive…

Versnipperd grondeigendom: Hoe ga je om met verschillende grondeigenaren bij binnenstedelijke transformatie?

Hoe kunnen initiatiefnemers van stedelijke transformatie omgaan met versnipperd eigendom? Welke strategieën kunnen initiatiefnemer(s) hanteren bij versnipperd eigendom? Wat betekenen de strategieën voor grondtransacties, samenwerking, tempo en onderlinge afhankelijkheid van kavels? Hobma, F. Heurkens, E., & Van der Wal, H. (2019). Versnipperd Grondeigendom: Hoe ga je om met verschillende grondeigenaren bij binnenstedelijke transformatie. Stedelijke Transformatie…

Alternatieve bekostiging infrastructuur: Lessen privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling UK

Erwin Heurkens, 20 May 2019, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag A Working Group on Alternative Financing of Infrastructure from the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) asked me to provide a lecture about UK planning tools that enable public infrastructure to be partially financed by private urban property development. Three planning/development…

Area development

Erwin Heurkens, 9 May 2019, TU/e Eindhoven This presentation held at the TU/e for the Urban Case Studies course identifies and discusses the main characteristics of urban area development. It portrays area development as an interdisciplinary and applied scientific and empirical domain.

Succesvol energiebeleid in gebiedsontwikkeling vereist pionierswerk

Het realiseren van klimaatdoelen is complex, omdat er vaak een gat bestaat tussen beleidsintenties en acties. Gebiedsontwikkeling kan een belangrijke drager zijn voor de implementatie van energiebeleid. Door in gebieden energie-oplossingen te integreren, leveren zij een bijdrage aan de energietransitie. In dit artikel laat onderzoeker Erwin Heurkens (TU Delft, Gebiedsontwikkeling) zien hoe gemeenten in Denemarken,…