“Private gebiedsontwikkeling als kans voor onze steden” – IKCRO

Op 2 oktober verdedigt ir. Erwin Heurkens zijn doctoraal proefschrift ‘Private Sector-led Urban Development Projects: Management, Partnerships & Effects in the Netherlands and the UK’.

Bij private gebiedsontwikkeling nemen projectontwikkelaars een leidende rol en lokale overheden een faciliterende rol op zich bij het sturen van gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarmee staat het in contrast tot de gebruikelijke PPS-constructies bij stedelijke projecten. Private gebiedsontwikkeling vormt een kansrijke ontwikkelstrategie voor Nederlandse steden in een tijd waarin de overheid zich toelegt op het faciliteren van private initiatieven en investeringen in de stad. Het proefschrift biedt inzicht in effectieve en efficiënte manieren van publiek-private sturing en samenwerking voor de realisatie van kwalitati! ef hoogwaardige stedelijke gebieden. Hiervoor zijn veel Nederlandse voorbeelden van private gebiedsontwikkeling bestudeerd. Ook Engeland, de bakermat van deze ontwikkelstrategie is uitgebreid onderzocht. Anders dan men geneigd is te denken kan bij private gebiedsontwikkeling de gemeente de regie niet geheel loslaten. Dat private partijen in de ‘lead’ zijn neemt niet weg dat er veel en intensief overleg nodig is tussen ontwikkelaar en gemeente.

Anders dan men geneigd is te denken kan bij private gebiedsontwikkeling de gemeente de regie niet geheel loslaten.

Zie ook:
De wetenschappelijke inzichten en concrete praktijklessen zijn na de promotieverdediging beschikbaar in de vorm van een Engelstalig proefschrift en een Nederlands boek.

IKCRO Nieuwsflits, 28 September 2012

http://www.ikcro.nl/php/indexvarvar.php?varvar=object&thesaurusname=ikc-thema&id=448999&concept=Ruimtelijke+ordening&soortlist=nieuws&days=7

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.