Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling: Sturing, Samenwerking & Effecten in Nederland en Engeland

Dit boek bevat een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het proefschrift Private Sector-led Urban Development Projects: Management, Partnerships & Effects in the Netherlands and the UK (Heurkens, 2012). De reden om een aanvullende publicatie te schrijven ligt in de wens om de kennis over privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling te ontsluiten voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk zonder dat daarbij het proefschrift ter hand genomen dient te worden.

In het bijzonder is het doel van deze publicatie om gemeenten en ontwikkelaars inzicht te geven in de manier waarop de rolverdeling in privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling geduid en vormgegeven kan worden. Het gaat daarbij om de manier van samenwerken en sturen. Voor lezers die buitengewone interesse hebben in de theoretische achtergronden en diverse praktijkcase beschrijvingen wordt verwezen naar het proefschrift. Dank gaat uit naar al diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan uitkomsten van dit onderzoek.

Heurkens, E. (2012). Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling: Sturing, Samenwerking & Effecten in Nederland en Engeland. Delft: TU Delft. 

Koop het boek @ Amazon (ISBN 978-1479328574)

http://www.amazon.com/Privaat-gestuurde-Gebiedsontwikkeling-Samenwerking-Effecten-Nederland/dp/147932857X/

Of download het gratis:

Download (PDF, 3.45MB)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.