“MCD Congres: Kansen blijven liggen door gebrek aan coalities” – GO.nu

Dit persbericht doet verslag van het MCD Congres ‘The art of making Cities‘, welke ik organiseerde in April 2013 voor het 10-jarig bestaan van de Master City Developer opleiding, om nieuwe strategieen in stedelijke gebiedsontwikkeling te verkennen. Hoe zorg je voor het opschalen van succesvolle, kleinere initiatieven en hoe maak je stedelijke gebiedsontwikkelingen minder complex?…

“London learning research project” – Interview Maxwan

Maxwan spoke to Erwin Heurkens about the findings of his dissertation ‘Private Sector-led Urban Development Projects: Management, Partnerships & Effects in the Netherlands and the UK’. Maxwan’s ongoing research project into NL and UK urban development practice is initiated under auspices of the Creative Industries Fund NL, with the aim to draw comparative lessons fron Dutch and UK urban development challenges for…

“Private gebiedsontwikkeling: overheid overbodig?” – Building Business

In de Angelsaksische ontwikkelpraktijk is het gebruikelijk dat projectontwikkelaars de lead nemen bij gebiedsontwikkeling en dat lokale overheden zich beperken tot een faciliterende rol. In Nederland kennen we deze ontwikkelstrategie in de vorm van gebiedsconcessies die de afgelopen jaren mondjesmaat zijn toegepast. Onder druk van de crisis en de nieuwe realiteit klinkt nu ook in…

“MCD Werkbezoek Ruhrgebied” – GO.nu

Op 27 november 2012 bezocht Master City Developer leergang 9 het Ruhrgebied. Op het programma stond een confrontatie op locatie, met concrete opgaven en voorgestelde oplossingen. Hoe gaan onze oosterburen om met de uitdagingen van de globalisering en de verschuiving naar een kenniseconomie? Het mantra: Ideeën moet men hebben (Ideen muss man haben). Na sterke…

“Vraagtekens bij concessiemodel” – Cobouw

De belangstelling voor vraaggestuurde strategieën bij gebiedsontwikkeling groeit. Maar het is onzeker of zulke alternatieve financieringsinstrumenten succes zullen hebben. Dat staat in het proefschrift Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling van Erwin Heurkens. De economische crisis is volgens Heurkens verantwoordelijk voor de groeiende belangstelling voor vraaggestuurde ontwikkelingsstrategieën. Alternatieve financiering van gebiedsontwikkeling eerst in praktijk testen Een van de voorbeelden die…

“Private gebiedsontwikkeling als kans voor onze steden” – IKCRO

Op 2 oktober verdedigt ir. Erwin Heurkens zijn doctoraal proefschrift ‘Private Sector-led Urban Development Projects: Management, Partnerships & Effects in the Netherlands and the UK’. Bij private gebiedsontwikkeling nemen projectontwikkelaars een leidende rol en lokale overheden een faciliterende rol op zich bij het sturen van gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarmee staat het in contrast tot de gebruikelijke PPS-constructies…

“Reisverslag Seattle, Portland en Vancouver” – GO.nu

Dit is mijn laatste blog vanuit Noord-Amerika waarin projecten uit Seattle, Portland en Vancouver onder de loep worden genomen. Deze steden liggen op reisbare afstand van elkaar, het zijn relatief jonge steden die zich in rap tempo hebben ontwikkeld tot aantrekkelijke metropolen. Ze komen voor op allerlei lijsten met meest leefbare steden en hebben dat…

“Reisverslag New York City” – GO.nu

Wat moet je nou nog schrijven over New York, ‘the city of all cities’? Nou, heel veel eigenlijk, gezien de lengte van deze blog! Als je aan New York denkt, denk je aan Manhattan, Central Park, high rise, tolerantie, de multiculturele stad en misschien 9/11. Dit beeld is aan de ene kant begrijpelijk en terecht…