A method to study the management of urban development projects

The management of urban development projects in the Netherlands has changed significantly in recent years. These projects have become mainly ‘led’ by developers as they manage the entire life cycle of development projects, while public actors mainly facilitate development projects. This changes the way projects are organized and managed and might resolve in different outcomes. Therefore, this research aims…

Effecten van de toepassing van het concessiemodel bij gebiedsontwikkeling

De laatste decennia is de rol van marktpartijen bij gebiedsontwikkeling steeds groter geworden. In dit kader is er in het laatste 10 jaar een toenemend aantal projecten uitgevoerd op basis van het concessiemodel. Deze ontwikkelstrategie kenmerkt zich door een strikte publiek-private rolverdeling waarbij een groot deel van de traditionele overheidstaken en risico’s wordt overgedragen aan…

Repositioning the management of urban development

Dutch urban area development is faced with an increased influence of the private sector and a decreased influence of government bodies in decision-making processes. This results in a decreasing manageability of urban area development processes which leads to a change in the role and strategic conduct of the parties involved. Public and private parties are looking for new roles,…

Urban Decision Room: application and evaluation

The Urban Decision Room (UDR) should be placed in the tradition of urban design and planning discipline that is taught, and into which research is carried out, at the Faculty of Architecture at the Delft University of Technology. The UDR was developed at the faculty as one of the new design and planning methods with…

Multi-actoren beslismodel voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten van de Olympische Spelen van 2028 in Nederland (Thesis)

Onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is de mogelijke toekomstige organisatie van de Olympische Spelen in Nederland. Het NOC*NSF is recentelijk (maart 2005) gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van het evenement in 2028. In het kader van dit initiatief is er behoefte ontstaan om een wetenschappelijke bijdrage te leveren. Het afstudeeronderzoek focust zich op het…