“Private gebiedsontwikkeling: overheid overbodig?” – Building Business

In de Angelsaksische ontwikkelpraktijk is het gebruikelijk dat projectontwikkelaars de lead nemen bij gebiedsontwikkeling en dat lokale overheden zich beperken tot een faciliterende rol. In Nederland kennen we deze ontwikkelstrategie in de vorm van gebiedsconcessies die de afgelopen jaren mondjesmaat zijn toegepast. Onder druk van de crisis en de nieuwe realiteit klinkt nu ook in Nederland de roep om initiatief vanuit de markt steeds luider, óók vanuit de kant van de overheid. Betekent dit dat de rol van de overheid op het stellen van de randvoorwaarden na, is uitgespeeld? Integendeel, betoogt dr. Erwin Heurkens, die onlangs promoveerde op privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling in Engeland. ‘Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling vraagt juist om een pro-actieve opstelling van de gemeente.’ In hoeverre is private gebiedsontwikkeling een kansvolle ontwikkelstrategie voor de Nederlandse steden?

Veel gemeenten beseffen niet echt dat ondernemertje spelen te risicovol is

Erwin Heurkens, TU Delft, promoveerde onlangs op een onderzoek naar privaatgestuurde gebiedsontwikkeling in Engeland en Nederland.

We komen er niet onderuit dat private en maatschappelijke partijen gaan bepalen wat de vraag is, dit is de tendens van de toekomst

Building Business, December 2012 / Januari 2013, door Anne Luijten

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.