“Private gebiedsontwikkeling: een uitdaging” – GO.nu

In de veelbesproken nieuwe rol voor overheden bij gebiedsontwikkeling lijkt geen plaats meer voor risicodragende participatie. Maar aan het concessiemodel, met de overheid in een faciliterende rol, kleven ook de nodige haken en ogen bij complexe, langjarige opgaven met een aanzienlijk publiek belang. De vraag is dan ook of publiek-private grondexploitatie voor gedeeld risico nu echt verleden tijd is. Anders geformuleerd: hoe kansrijk is volledig private gebiedsontwikkeling?

Faciliteren is niet loslaten als overheid, dat is klinkklare onzin. Het gaat erom marktpartijen uit te dagen met iets goeds te komen.

Private gebiedsontwikkeling vraagt om een overheid met een proactieve houding, voor wat betreft kaderstellen, stimuleren, netwerken en onderhandelen.

Gebiedsontwikkeling.nu, 28 April 2014, door Kees Hagendijk

http://gebiedsontwikkeling.nu/artikel/11125-private-gebiedsontwikkeling-een-uitdaging

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.