“Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling in Nederland en UK” – GO.nu

Integrale gebiedsontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Volgens professor dr. David Adams (University of Glasgow) komt de waarde van vastgoed en gebiedsontwikkeling voort uit de analyse van de stad. Men moet eerst weten hoe de stad sociaal en economisch werkt om te begrijpen wat waarde creëert in de gebouwde omgeving. Te vaak worden vastgoedanalyses geïsoleerd van de stedelijke werkelijkheid uitgevoerd en wordt heel mathematisch naar vastgoed gekeken, enkel als een financieel product. ‘Onze aanpak in Glasgow is anders. Vastgoed is een specifiek product en het begrip ervan moet je funderen op het doorgronden van het functioneren van een stad, zowel sociaal, economisch als mentaal.’

Het meest opmerkelijke aspect van het promotieonderzoek is volgens Adams de enorme diepgang waarmee Heurkens een vergelijking heeft gemaakt, in termen van ontwikkelingsprocessen, tussen casussen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Gebiedsontwikkeling.nu, 15 Oktober 2012, door Jeroen Mensink

Interview met professor David Adams (naar aanleiding promotie en seminar Erwin Heurkens).

http://gebiedsontwikkeling.nu/artikel/336-privaat-gestuurde-gebiedsontwikkeling-in-nederland-en-het-verenigd-koninkrijk

 

 

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.