“Nieuwe, relevante wetenschap voor gebiedsontwikkeling” – GO.nu

Op de TU Delft, 28 november 2014, in één dag, drie presentaties van internationale wetenschappelijke publicaties over hedendaagse ontwikkelingen. Twee van de drie zijn erg relevant in de gebiedsontwikkeling: (1) ‘The Future Financing of Real Estate Development in Cities’ en (2) ‘International Approaches to Real Estate Development’. In dit artikel een korte beschrijving van beide publicaties en de belangrijkste lessen voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk.

  • Wereldwijd zien we de trend naar neoliberaal ruimtelijk beleid, veelal uitmondend in privaat-gestuurde ontwikkelingspraktijken.

International Approaches to Real Estate Development
Dit boek onder redactie van door Dr. Graham Squires en Dr. Erwin Heurkens introduceert de theorie én praktijk van vastgoedontwikkeling in een internationale context. Het is geschreven door een internationaal team van experts vanuit Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië, en biedt lezers inzichten over de huidige wereldwijde trends in en praktijken van vastgoedontwikkeling. De auteurs introduceren allereerst een conceptueel model om diverse aanpakken in verschillende landen te kunnen vergelijken. Daarna is er een discussie over de variëteit aan aanpakken, karakteristieken, uitvoeringen en uitkomsten van vastgoedontwikkeling. Hierna volgt een concluderend hoofdstuk waarin de bevindingen worden samengebracht en vergeleken, om af te sluiten met een reflectie over de impact van de globale financiële crisis op stedelijke vastgoedontwikkeling.

  • In ontwikkelde landen (waaronder Nederland) is te zien dat private en publieke partijen experimenteren met innovatieve financieringsinstrumenten en samenwerkingsmodellen.

Gebiedsontwikkeling.nu, 15 December 2014, door Menno Schokker

http://gebiedsontwikkeling.nu/artikel/14983-nieuwe-relevante-wetenschap-voor-gebiedsontwikkeling

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.