Participatie georganiseerd door private partijen: Nieuwe verhoudingen in omgevingsparticipatie

Participatie is even belangrijk als ingewikkeld. In een democratische samenleving is omgevingsparticipatie een grote uitdaging voor iedere initiatiefnemer, eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente betrokken bij gebiedstransformatie. Of het nu gaat om de planvorming van een enkel gebouw of een hele wijk, participatie is zowel een voorwaarde als een aanwinst, zowel een struikelblok als een kans. Met de nieuwe Omgevingswet wordt het belang van participatie nog verder onderstreept. Niet alleen voor overheden, maar voor iedere initiatiefnemer met ruimtelijke plannen. Daar is nog lang niet iedereen goed op voorbereid.

Verheul, W.J., Heurkens, E., & Hobma, F. (2021). Participatie georganiseerd door private partijen: Nieuwe verhoudingen in omgevingsparticipatie. Stedelijke Transformatie & TU Delft. https://www.stedelijketransformatie.nl/uploads/media_item/media_item/160/17/Essay_Participatie_door_private_partijen_2021-1626334799.pdf.

Download (PDF, 4.67MB)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.