Leren van stedelijke transformaties: Over sturingsdilemma’s en veerkracht in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

In essentie gaat het bij gebiedstransformaties om aanpassingsvermogen. Verouderde industrieterreinen worden omgevormd tot aantrekkelijke woon-werkgebieden. Aan monofunctionele bedrijventerreinen worden woningen, nieuwe werkplekken, horeca en culturele voorzieningen toegevoegd. Oude fabriekshallen worden gesloopt of herbestemd. Gebieden die alleen bereikbaar zijn per auto, worden verbonden aan andere mobiliteitsvormen. Daarbij moet onze omgeving ook energiezuinig en duurzaam worden. Kortom, bij gebiedstransformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zijn inzichten en sturingslessen op basis van gebiedstransformaties uit het verleden zeer welkom.

Verheul, W.J., Daamen, T., Heurkens, E., Hobma. F., & Van Zoest, S. (2019). Leren van stedelijke transformaties: Over sturingsdilemma’s en veerkracht in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Stedelijke Transformatie & TU Delft. https://www.stedelijketransformatie.nl/uploads/media_item/media_item/130/79/Essay_Leren_van_stedelijke_transformaties_2610-1572073237.pdf

Download (PDF, 5.33MB)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.