Financiering van gebiedstransformatie: Strategieën voor het toepassen van verschillende financieringsvormen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Wie zich buigt over gebiedstransformaties, moet kennis van financiering in huis hebben. De financiering organiseren en toepassen is namelijk een van de belangrijkste voorwaarden om binnenstedelijke transformatieprojecten te kunnen realiseren. We kunnen immers wel mooie plannen bedenken om verouderde of onderbenutte industrieterreinen of kantorengebieden te transformeren naar nieuwe woon(-werk)locaties en daarbij allemaal maatschappelijke ambities formuleren of duurzame doelen najagen, maar zonder deugdelijke financiering komt niets van dat alles van de grond. In discussies in de (vak)media of op congressen hoor je regelmatig allerlei wensen en ideeën over waaraan de stad en de woningbouwopgave moet voldoen. Van gedachten wisselen over ambities is goed, maar laten we vooral óók nadenken over hoe we die ambities kunnen financieren. Alleen met voldoende kennis van financiering kunnen we realistische transformatieplannen ontwikkelen en sturing geven aan de uitvoering daarvan.

Heurkens, E., Hobma. F., Verheul, W.J., & Daamen, T. (2020). Financiering van gebiedstransformatie: Strategieën voor het toepassen van verschillende financieringsvormen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Stedelijke Transformatie & TU Delft. https://www.stedelijketransformatie.nl/uploads/media_item/media_item/141/5/Essay_Financiering_van_gebiedstransformatie-1591169763.pdf

Download (PDF, 1.8MB)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.