Samenwerking bij gebiedstransformaties naar wonen

Heurkens, E. (2024). Samenwerking bij gebiedstransformaties naar wonen. In: H. Remøy, G. van Bortel, E. Heurkens, & R. van Venrooij (eds.) (2024). Transformatie naar woningen. Delft: TU Delft Open Publishing, pp. 109-120. https://doi.org/10.47982/b9dqze71.

Gebiedstransformaties hebben als algemeen kenmerk datbestaande kantoor-, bedrijven-, winkel- of industriegebieden wordengetransformeerd naar gebieden waarin de woonfunctie aan aandeel wint. Gebouwtransformatiesvinden uiteraard ook plaats binnen zo’n gebiedstransformatie. Op gebiedsniveauvinden er echter vaak (andere) gebouw- en kavel-overstijgende afwegingen plaatsdie ook van belang kunnen zijn voor het realiseren van gebouwtransformatiesnaar wonen. Zeer kenmerkend voor deze gebiedstransformaties is het grote aantaluiteenlopende partijen die onderling in meer of mindere mate samenwerken aan detransformatie van een gebied. In dit hoofdstuk behandelen we de betrokken partijen,een specifieke samenwerkingsvorm (Developing Apart Together) en de partnerselectiemethode die van belang zijn voor eeneffectieve en duurzame samenwerking bij gebiedstransformaties naar wonen. 

Download (PDF, 282KB)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.