Meervoudige waardecreatie van publieke en private projecten in stedelijke ontwikkeling

Stedelijke vastgoedprojecten en gebiedstransformaties zijn financieel soms lastig realiseerbaar, maar bieden tegelijkertijd kansen voor de maatschappelijke opgaven van verstedelijking. Welke maatschappelijke meerwaarde is van belang voorbij de financiële waarde van vastgoed- en grondexploitatie? Welk breder investeringsperspectief kan worden gehanteerd om voorbij de ‘smalle’ businesscase van project- en gebiedsontwikkeling te kijken? Hoe zorg je voor een ‘waardesynergie’ tussen spelers, zodat zij tot een gezamenlijke financieringsstrategie komen? Dit artikel onderzoekt wat mogelijk is vanuit het idee van meervoudige waardecreatie, dat zowel voor publieke als private partijen kansrijk is.

Verheul, W.J. & Heurkens, E. (2021). Meervoudige waardecreatie van publieke en private projecten in stedelijke ontwikkeling. Grondzaken en Gebiedsontwikkeling, 16(2), 12-17. https://www.grondzakenindepraktijk.nl/editie/grondzaken-en-gebiedsontwikkeling-2021-2

Download (PDF, 153KB)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.