Gebiedsfonds: lessen uit Engeland voor Nederlandse gebiedsontwikkeling

De Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk verkeert in transitie. Academici en professionals pleiten voor alternatieve financieringsmodellen, zoals het veelbelovende verdienmodel gebiedsfonds. Desondanks is er weinig kennis beschikbaar over dit fenomeen. Dit artikel verkent de kenmerken en mechanismen van een Engels gebiedsfonds en trekt lessen voor de toepassing in Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk. Gebaseerd op empirische inzichten is de conclusie dat het gebiedsfonds kansen biedt voor gebiedsontwikkeling in Nederland. Toepassing van het gebiedsfonds kan leiden tot duurzame lange-termijn-georiënteerde gebiedsontwikkelingen waarin waardecreatie centraal staat. Echter een evenredige fondsparticipatie van publieke, private en maatschappelijke partijen ligt niet in de lijn der verwachtingen.

Stumpel, B. & Heurkens, E. (2014). Gebiedsfondsen: Lessen uit Engeland voor Nederlandse gebiedsontwikkeling. Real Estate Research Quarterly, 13 (4), 32-39.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

http://gebiedsontwikkeling.nu/artikel/10805-gebiedsfonds-geen-panacee-voor-nederlandse-gebiedsontwikkeling

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.