De Kennismotor: Initiatieven tot faciliteren en leren in de Rotterdamse gebiedsontwikkelingspraktijk

Stadsontwikkeling in verandering

De omstandigheden rondom stedelijke gebiedsontwikkeling zijn in Nederland sinds het uitbreken van de crisis in 2008 drastisch veranderd. In Rotterdam heeft dit, net als in vele andere gemeenten, grote gevolgen gehad voor de gemeentelijke diensten die zich richten op het beheren en ontwikkelen van de stad. In de havenstad zijn deze diensten sterk gekrompen en geïntegreerd in één cluster Stadsontwikkeling. Dat nieuwe cluster heeft de afgelopen jaren een nieuwe, zogenaamd ‘faciliterende rol’ bij stedelijke ontwikkelingsopgaven willen nastreven. In deze publicatie worden de eerste ervaringen hieromtrent gedeeld.

Faciliteren en leren
In deze publicatie staan de initiatieven van het kennis- en innovatieplatform van Stadsontwikkeling Rotterdam centraal: de Kennismotor. De projecten van deze Kennismotor worden vanuit een tweetal perspectieven geëvalueerd. Enerzijds is bekeken op welke wijze de faciliterende rol van Stadsontwikkeling Rotterdam in de projecten daadwerkelijk vorm krijgt, terwijl anderzijds gekeken is in hoeverre de projecten passen bij het idee van een veranderende, lerende organisatie. Uit deze evaluatie volgen lessen die voor Rotterdam, maar ook voor andere gemeenten interessant kunnen zijn.

De Kennismotor
Het besluit om in 2012 van start te gaan met de Kennismotor past bij de veranderende behoeften in de samenleving en huidige marktomstandigheden in stedelijke gebiedsontwikkeling. Het platform fungeert primair als een netwerk waarin kennis en ervaring over nieuwe en veelbelovende praktijken van stedelijke ontwikkeling wordt gedeeld en ontwikkeld. Dit gebeurt zowel intern tussen medewerkers als extern in interactie met verschillende partijen in en om de stad. De vraag die de TU Delft zich daarbij samen met de Kennismotor heeft gesteld, luidt:

Op welke wijze faciliteert Stadsontwikkeling Rotterdam private partijen om te investeren in de stad, en in welke opzichten levert de Kennismotor een bijdrage aan de gewenste (rol)verandering van de gemeentelijke organisatie in gebiedsontwikkeling?

Heurkens, E., De Hoog, W. & Daamen, T. (2014). De Kennismotor: Initiatieven tot faciliteren en leren in de Rotterdamse gebiedsontwikkelingspraktijk. Delft: TU Delft. 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.