Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling: lessen uit de Verenigde Staten

In de praktijk van de Nederlandse gebiedsontwikkeling komt de nadruk steeds meer te liggen op de (her)ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Terwijl publieke en private rollen verschuiven wordt de lange termijn belegger een centrale rol toegedicht. Uit dit onderzoek blijkt dat (Amerikaanse) belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling perspectief biedt voor de in transitie verkerende Nederlandse praktijk. Het vraagt echter wel om een andere inrichting van zowel de investeringsstrategie van de belegger, als de ontwikkelstrategie voor het gebied. De belegger wordt geacht vanuit een multi-sectorale gebiedsgerichte aanpak een leidende rol op te nemen in het ontwikkelproces. Om met minder publiek kapitaal meer te kunnen bereiken zal de lokale overheid bereid moeten zijn ruimte te bieden aan privaat initiatief.

Sturm, C., Heurkens, E. & Bol, N. (2014). Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling: Lessen van binnenstedelijke herontwikkeling in de V.S. Real Estate Research Quarterly, 13 (2), 23-32.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

http://gebiedsontwikkeling.nu/artikel/11193-belegger-gestuurde-gebiedsontwikkeling

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.