Gebiedsinvesteringszones: Naar een praktijkexperiment

De Nederlandse verstedelijkingsopgave is na de VINEX-periode nadrukkelijker een transformatie- en verdichtingsopgave geworden. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke eisen ten aanzien van stedelijke gebieden veranderd en meer divers geworden. Dat heeft gebiedsontwikkeling inhoudelijk complexer gemaakt. Mede hierdoor zijn opgaven financieel steeds lastiger haalbaar te maken.

Voorgaande problematiek leidt tot een zoektocht naar alternatieve bekostigingsbronnen voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De GebiedsInvesteringsZone (GIZ) is een nieuw instrument voor gebiedsintwikkeling, dat de afgelopen jaren in de Nederlandse praktijk als veelbelovend is bestempeld. In deze publicatie verkennen we de kenmerken en toepassingsmogelijkheden en -condities voor de GIZ.

Daamen, T. & Verheul, W.J., & Heurkens, E. (2020). Gebiedsinvesteringszones: Naar een praktijkexperiment. Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft.

Download (PDF, 1.04MB)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.