Decision-making on Olympic urban development

Subject of study is the possible organisation of the Olympic Games of 2028 in the Netherlands, as seen from an urban development viewpoint. The project focuses on the decision-making process in the initiative phase. Aim of the project is the development of a decision support tool for the complex, interdisciplinary decision-making process which should result in an optimum interorganisational…

Multi-actoren beslismodel voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten van de Olympische Spelen van 2028 in Nederland (Thesis)

Onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is de mogelijke toekomstige organisatie van de Olympische Spelen in Nederland. Het NOC*NSF is recentelijk (maart 2005) gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van het evenement in 2028. In het kader van dit initiatief is er behoefte ontstaan om een wetenschappelijke bijdrage te leveren. Het afstudeeronderzoek focust zich op het…